Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

13MG16 grupas izlaidumsMartā Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)., diplomus par profesionālo vidējo izglītību profesijā mēbeļu galdnieks saņēma 7 izglītojamie.

Novēlam absolventiem veiksmi!

Mums ir profesija