Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.13% izglītojamo
jeb 118 audzēkņi no 218 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par marta mēnesi


Mums ir profesija