Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte

“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.79% izglītojamo
jeb 120 audzēkņi no 219 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju 2015.gada februāra mēnesīMums ir profesija