Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros 53.85% izglītojamo j

eb 119 audzēkņi no 221 ir sekmīgi un saņēma ESF mērķstipendiju par janvāra mēnesi


ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte

Mums ir profesija