Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI LAIKA PERIODĀ NO 02.03.2009. – 31.12.2014.
ESF MĒRĶSTIPENDIJAS SAŅĒMUŠO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU SKAITS 2014.GADĀ


Mums ir profesija