Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

13MG16 grupas izlaidumsMartā Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)., diplomus par profesionālo vidējo izglītību profesijā mēbeļu galdnieks saņēma 7 izglītojamie.

Novēlam absolventiem veiksmi!

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
57.55% izglītojamo
jeb 122 audzēkņi no 212 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par maija mēnesi


ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.13% izglītojamo
jeb 118 audzēkņi no 218 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par marta mēnesi


 ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte
“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
50.23% izglītojamo
jeb 109 audzēkņi no 217 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju par aprīļa mēnesi

ESF projekta 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte

“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros
54.79% izglītojamo
jeb 120 audzēkņi no 219 ir sekmīgi
un saņēma ESF mērķstipendiju 2015.gada februāra mēnesīMums ir profesija