Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Īstenojot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu “Izglītojamo prakse Eiropā profesionālo iemaņu pilnveidošanai” (Projekta Nr. 2015-1-LV01-KA102-013225), divi Cēsu Profesionālās vidusskolas Elektrotehnikas un enerģētikas programmas audzēkņi Ričards Irbe un Juris Zvirgzds devās praksē uz Nokia pilsētu Somijā. Audzēkņi izgāja praksi Tamperes Profesionālajā koledžā Tredu no 2015. gada 16. oktobra līdz 2015. gada 31. oktobrim.


Audzēkņi prakses laikā apguva dažādas jaunas tehnoloģijas, kā, piemēram, Siemens logo programmēšanu, pneimatiku, strādāja ar dažādiem mērinstrumentiem. Ričardam un Jurim bija iespēja strādāt objektos un veikt praktiskus darbus – klienta mājā ievilkt interneta savienojumus un iegūt pieredzi darbā ar pacēlāju, instalējot lampas pie skolas sienas.

No prakses brīvajā laikā audzēkņi devās ekskursijās pa Nokias un Tamperes pilsētām, iepazinās ar Somijas kultūru un dabu.

Prakses noslēgumā audzēkņiem bija jāizveido prezentācija par Latviju un somu skolēnu angļu valodas stundā jāprezentē to.

Ričards un Juris pēc 2 nedēļu prakses Somijā atzina, ka tā ir bijusi ļoti vērtīga pieredze, gan turpmākajām mācībām skolā, gan dzīvei kopumā. Abi topošie elektrotehniķi uzskata, ka projektā viņi ieguva jaunas profesionālās prasmes un apguva jaunas darba tehnikas metodes, kā arī iegūtā pieredze noderēs tālākās studijās un darba meklējumos.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

 

Mums ir profesija