Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

2015. gada jūnijā Cēsu Profesionālā vidusskola noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 „Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektu „Izglītojamo prakse Eiropā profesionālo iemaņu pilnveidošanai” (proj. nr. 2015-1-LV01-KA102-013225).


Projekta ietvaros 2015./2016. māc. g. 15 audzēkņi un 1 pavadošā persona no pedagoģiskā personāla dosies uz Somiju vai Igauniju, kur izies divu nedēļu praksi apgūstamajā specialitātē kādā no Cēsu Profesionālās vidusskolas sadarbības skolām. Iespēja iziet praksi ārzemēs būs izglītības programmu „Enerģētika un elektrotehnika”, „Būvdarbi” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņiem.

Projekta kopējais finansējums 30750 EUR.

Mums ir profesija