Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Noslēdzies 2016/2017 gada Erasmus+ programmas projekts “Audzēkņu un profesionālās izglītības skolotāju profesionālo prasmju pilnveide Eiropas valstīs”. Šajā projektā bija iesaistīti 15 Cēsu Profesionālās vidusskolas 3. un 4 kursu audzēkņi un divi profesionālās izglītības skolotāji. Četri Elektriķu specialitātes

audzēkņi divu nedēļu praksi izgāja Somijā Tredu profesionālajā koledžā Tamperē, četri Namdari devās uz Kauņas tehnoloģisko centru, četri Mēbeļu galdnieki savas prasmes papildināja Pērnavas profesionālajā centrā Igaunijā, bet vēl trīs Mēbeļu galdnieku 2 nedēļu praksi izgāja Vammala profesionālajā koledžā Sasky Somijā.

Prakses laikā projekta dalībniekiem bija iespēja papildināt profesionālās iemaņas, iegūt starptautisku pieredzi un uzdrošināšanos runāt svešvalodā, redzēt, kā notiek mācību process citā valstī, un iepazīt citas valsts kultūru.

No prakses brīvajā laikā (sestdienās un svētdienās, kā arī darba dienu vakaros) varēja izmantot kultūras piedāvājumu, aplūkojot katras prakses vietas pilsētas

nozīmīgākos objektus. Visās partnerorganizācijās audzēkņi pirmajās prakses dienās tika iepazīstināti ar pilsētu, kā arī brīvdienās uzņemošo organizāciju audzēkņi parādīja CPV audzēkņiem Tamperi un Vammalu (Somijā) Pērnavu (Igaunijā), Kauņu (Lietuvā).

Praksi beidzot, projekta dalībniekiem tika izsniegti Europass Mobilitātes sertifikāti, kas ir pazīstami Latvijā, bet īpaši zināmi citās Eiropas valstīs. Šis sertifikāts prakses dalībniekiem sniedz Eiropas finansētu projektu kvalitātes apliecinājumu. Europass Mobilitātes dokuments ir visefektīvākais veids, kā apliecināt audzēkņu gūtās iemaņas prakses laikā, kā arī vēlāk noderīgs dokuments, lai sniegtu darba devējam padziļinātu izpratni par iegūtajām zināšanām.

Sākas pieteikšanās jaunajam 2017/2018. gada Erasmus + projektam – par to informācija sekos.

Mums ir profesija