Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Marta pēdējā nedēļā “Erasmus” projekta apmaiņā uz Kauņas Profesionālās izglītības centru devās četri 10N13 grupas namdari: Elvijs Ciekurznis, Artūrs Dikants, Mārtiņš Eglītis un Toms Juhno, kuriem mācību un kultūras programma ilgs divas nedēļas. Kopā ar audzēkņiem pie Lietuvas kolēģiem ieradās neliela mūsu skolas delegācija, lai satiktos ar pagājušā rudenī Cēsīs pabijušiem partneriem. Projekta pirmo nedēļu Kauņā pavadīja arī skolotājs Andrejs Kokle.

Cēsu Profesionālajā vidusskolā uz apmaiņas praksi mēbeļu galdnieku specialitātē no 20 .februāra līdz 21.martam  ir ieradušies trīs Pērnavas profesionālā mācību centrs audzēkņi. Viņus pavadīja  specialitātes skolotājs Urmas Ailt.1.nedēļu igauņu puišu prakse norisināsies mūsu skolas darbnīcās skolotāja Mārtiņa Jurciņa vadībā, bet atlikušās 3 nedēļas igauņi jaunieši darbosies uzņēmumā "Kampenuss furniture".  Šāda audzēkņu prakses apmaiņa iespējama   Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA102- 022478 "Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā" ietvaros.

Īstenojot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu “Izglītojamo prakse Eiropā profesionālo iemaņu pilnveidošanai” (Projekta Nr. 2015-1-LV01-KA102-013225), divi Cēsu Profesionālās vidusskolas Elektrotehnikas un enerģētikas programmas audzēkņi Ričards Irbe un Juris Zvirgzds devās praksē uz Nokia pilsētu Somijā. Audzēkņi izgāja praksi Tamperes Profesionālajā koledžā Tredu no 2015. gada 16. oktobra līdz 2015. gada 31. oktobrim.


Audzēkņi prakses laikā apguva dažādas jaunas tehnoloģijas, kā, piemēram, Siemens logo programmēšanu, pneimatiku, strādāja ar dažādiem mērinstrumentiem. Ričardam un Jurim bija iespēja strādāt objektos un veikt praktiskus darbus – klienta mājā ievilkt interneta savienojumus un iegūt pieredzi darbā ar pacēlāju, instalējot lampas pie skolas sienas.

No prakses brīvajā laikā audzēkņi devās ekskursijās pa Nokias un Tamperes pilsētām, iepazinās ar Somijas kultūru un dabu.

Prakses noslēgumā audzēkņiem bija jāizveido prezentācija par Latviju un somu skolēnu angļu valodas stundā jāprezentē to.

Ričards un Juris pēc 2 nedēļu prakses Somijā atzina, ka tā ir bijusi ļoti vērtīga pieredze, gan turpmākajām mācībām skolā, gan dzīvei kopumā. Abi topošie elektrotehniķi uzskata, ka projektā viņi ieguva jaunas profesionālās prasmes un apguva jaunas darba tehnikas metodes, kā arī iegūtā pieredze noderēs tālākās studijās un darba meklējumos.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

 

Noslēgusies CPV  2016/2017. m. g. izglītojamo pieredzes apmaiņas braucienu 1. un 2.plūsma Erasmus + projektam ”Audzēkņu un profesionālās izglītības skolotāju profesionālo prasmju pilnveide Eiropas valstīs”. No Somijas atgriezušies elektriķu specialitātes izglītojamie Artūrs Karpovs, Elvis Kaminskis, Adrians Anševics no 7E14 grupas un Sandris Prancāns no 2E13 grupas.


2015. gada jūnijā Cēsu Profesionālā vidusskola noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 „Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektu „Izglītojamo prakse Eiropā profesionālo iemaņu pilnveidošanai” (proj. nr. 2015-1-LV01-KA102-013225).


Projekta ietvaros 2015./2016. māc. g. 15 audzēkņi un 1 pavadošā persona no pedagoģiskā personāla dosies uz Somiju vai Igauniju, kur izies divu nedēļu praksi apgūstamajā specialitātē kādā no Cēsu Profesionālās vidusskolas sadarbības skolām. Iespēja iziet praksi ārzemēs būs izglītības programmu „Enerģētika un elektrotehnika”, „Būvdarbi” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņiem.

Projekta kopējais finansējums 30750 EUR.

Mums ir profesija