Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

COMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS PROJEKTSCOMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS

 

Eiropas skolu kompānijas projekts noslēdzies

 

 


 

 

No 18. līdz  21.aprīlim Vācijas pilsētā Ibbenburen notika Comenius  daudzpusējās partnerības projektā iesaistīto skolu pirmspēdējā kopējā sanāksme, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi Edgars Kurlovičs, Kristaps Sekacis un profesionālo priekšmetu skolotāja Ināra A lksne.

Projekta iniciators, koordinators un dvēsele ir Kristians Sneiders no Berufskolleg Tecklenburger Land Ibbenburenā. Berufskoledžā mācās vairāk kā 2500 audzēkņu aptuveni 20 specialitātēs un dažāda ilguma programmās, jo Vācijas izglītības sistēma ir citāda nekā pie mums.

Projekts ir noslēdzies, jo projekta galvenais uzdevums – cepumu pakojamā iekārta ar visu projektā iesaistīto skolu līdzdalību ir izgatavota un šis sanāksmes ietvaros tika arī svinīgi palaista darbībā. Pasākums bija svinīgs un nozīmīgs – runas teica vietējie un ES politiķi, Eiroparlamenta pārstāvji, apsveicot projekta dalībniekus par ieguldīto darbu un spēju skolām no 7 dažādām valstīm vienoties kopīgam mērķim.

Sanāksmes organizatori bija parūpējušies, lai projekta dalībnieki gūtu arī nelielu priekšstatu par Vācijas dabu un kultūru. Apmeklējām  vietējo dabas parku, pabijām netālajā sporta auto rūpnīcā - tās ārējais veidols atgādina ķirzaku( rūpnīcas simbols arī ir ķirzaka), iespaidīgā ēka ir veidota no koka konstrukcijām. Interesanta bija ekskursija uz Minsteri, kura reiz pabijusi arī Vācijas galvaspilsētas godā.

Par audzēkņiem bija padomāts īpaši – bija kopēja ekskursija ar vietējiem jauniešiem uz netālo pilsētu Osnabruck, diskotēka un noslēguma barbekju pie klintīm. Priecē, ka ir nodibināti jauni kontakti, gūtas pozitīvas emocijas un daudz jaunu iespaidu.

Informāciju sagatavoja skolotāja Ināra Alksne

COMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS PROJEKTSCOMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS PROJEKTSMarta vidū notika Comenius daudzpusējās partnerības projektā iesaistīto skolu darba grupas sanāksme Polijā, Vadovicē. Tajā piedalījās arī Cēsu Profesionālās vidusskolas 7E10.grupas audzēkņi - Agris Reiznieks, Jānis Dzilna, Dāvis Augulis skolotāja Ziedoņa Spirģa vadībā.

Mūsu pārstāvji demonstrēja skolā gatavotos koka dēlīšus, kas nepieciešami cepumu ražošanas procesam.


 

Pēc galvenās pārstāvju sanāksmes-

  • apmeklējām cepumu fabrikas rūpnīcu „Skawa”;
  • iepazināmies ar vietējo tehnisko skolu un tās mācību procesu;
  • klātienē aplūkojām krāšņo pilsētu.

Tikšanās gaitā veidojās kontakti ar pārējiem ārzemju pārstāvjiem.

Brauciens bija radošs, interesants un veiksmīgs. Viss notiek, tik uz priekšu!

Sagatavoja skolotājs Ziedonis Spirģis

Vairāk par projekta aktivitātēm var sekot līdzi izveidotajā mājas lapā: http://www.eu-sc.eu

Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektsComenius skolu daudzpusējās partnerības projekts

 

Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektsComenius skolu daudzpusējās partnerības projektā iesaistīto skolu darba grupas sanāksme Osijekā, Horvātijā


No 27.līdz 30.septembrim Horvātijās pilsētā Osijekā notika Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektā iesaistīto skolu darba grupas kārtējā sanāksme. Mūsu skolas pārstāvji demonstrēja pēc vācu partneru rasējumiem izgatavoto ierīci, kura ir tikai maza daļiņa no projekta galvenā kopējā uzdevuma – cepumu sadales un fasēšanas iekārtas.Sanāksmes darba kārtībā tika iekļauts arī cepumu fabrikas apmeklējums Osijekā, lai projekta dalībnieki redzētu darbībā rūpnieciski izgatavotu cepumu fasēšanas iekārtu.
Darba grupas dalībnieki iepazinās arī pilsētas vēsturi un ievērojamākām vietām, izbaudīja dabas parka Kaperčij Rič rudenīgo burvību, iepazina jaunus cilvēkus un nodibināja kontaktus, novērtēja iespēju strādāt komandā, uzlaboja sociālās prasmes, izmantoja iespēju pārbaudīt angļu valodas zināšanu līmeni, paplašināja redzesloku, iepazīstot daļiņu no viesmīlīgās Horvātijas.
Nākošā darba sanāksme paredzēta 2013.gada martā Polijā.

 


  

  

COMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS

European School Company (ESC)

Eiropas skolu uzņēmums

2011-1-DE1-COM06-19226 6

Partnervalstis: Vācija, Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Norvēģija, Polija, Čehija un Latvija. Projekta kopējais apstiprinātais finansējums ir 12000 EUR, ko pilnā apjomā finansē Valsts izglītības un attīstības aģentūras.

Projekta ideja ir radīt ekoloģiski ilgtspējīgu un bioloģisku produktu, konkrēti – skolu ēdnīcās gatavotu pārtikas produktu - cepumu, sadales un fasēšanas iekārtu. Tā kā šis ir starpdisciplinārs projekts, tad katras skolas pienākums ir vai nu patstāvīgi, vai kopā ar citām sadarbības partnerēm uzņemties atbildību par kādā tā sadaļā paredzēta noteikta uzdevuma izpildi. Uzdevumi moduļu veidā tika sadalīti iesaistīto partnerskolu noteiktām nodaļām. Tie ietver ierīces tehniskā projekta skiču izveidi, Eiropas normatīviem atbilstošas ierīces projekta izstrādi, ierīces izgatavošanu, kontroliekārtas izveidi, rokasgrāmatas izstrādi, kvalitātes pārbaudi (vadību), tirgus stratēģijas izpēti, reklāmas, logo, interneta vietnes izveidi, tulkošanu vairākās valodās, atbilstības veselīgas pārtikas prasībām nodrošināšanu. Visiem partneriem jāiesaistās kādas projekta daļas izstrādē.

Notikušas jau 4 no 8 projektā paredzētajām sanāksmēm:
•    Ievadsanāksme Szegedā, Ungārijā no 06.10.2011. – 09.10.2011.
Piedalījās 2 Cēsu Profesionālās vidusskolas skolotāji. Visi partneri savstarpēji iepazinās, prezentēja savas pārstāvētās skolas, pilsētas, valstis un sadalīja pienākumus, precizējot sanāksmju laiku. Cēsu Profesionālās vidusskolas Projekta darba grupas uzdevums – kopā ar Norvēģijas un Vācijas partneriem strādāt pie cepumu fasēšanas iekārtas iepakošanas ierīces, kā arī etiķetes uzlīmēšanas sistēmas izveides. Apsvērt savas iespējas un prasmes.
•    Darba sanāksme Usti nad Orlici, Čehu Republikā no 01.12.2011. – 04.12.2011.
Uzdevums - pirmo rasējumu izveide, uzturēt sakarus ar ungāru un horvātu partneriem, kas izstrādā padeves un svēršanas moduļus.
•    Darba sanāksme Plovdivā, Bulgārijā no 22.03.2012. – 27.03.2012.
Uzdevums - sarīkot darba sanāksmi Cēsīs, Latvijā
•    Darba sanāksme Cēsīs, Latvijā no 26.04. 2012. – 29.04.2012.
No skolas piedalījās divi skolotāji un divi audzēkņi. Tika apspriests projekta īstenošanas laikā jau paveiktais un noteikti konkrēti uzdevumi tā tālākai virzībai. Vācu partneri demonstrēja optimizētās iekārtas rasējumus, pēc kuriem partneriem no Cēsu Profesionālās vidusskolas, iespējams, būs jāizgatavo ierīce. Sīkākas norādes saņems sanāksmē Osijec, Horvātijā.

Darba programma ir piemērota mērķu sasniegšanai un uzdevumi ir noteikti un sadalīti starp partneriem tā, lai sasniegtu rezultātus. Tas partnerības projektā veicinās sadarbību starp skolām Eiropā, palīdzēs audzēkņiem un skolotājiem gūt jaunas zināšanas, attīstīs sociālās prasmes, dos iespēju iepazīt darbu komandā, mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes, iemācīties jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas veidus, paplašinās izglītojamo un pedagogu redzesloku, kā arī sekmēs vairāku svešvalodu apguvi.
Projekta starprezultāts ir iespēja vairāk stiprināt Comenius projektos iesaistīto dalībnieku un organizāciju sadarbību arī nākotnē.

Mums ir profesija