Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Paziņojuma publicēšanas datums: 26.04.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs: CPV 2016/1

Pārtraukšanas lēmuma dokuments.

Mums ir profesija