Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Sarmīte Žīgure - Vecākā lietvede

Marija Garkalne - Grāmatvede

Daina Eizenberga - Bibliotekāre

Ināra Alksne - Projektu vadītāja

Kristaps Sukurs - Datorsistēmu tehniķis

Mums ir profesija