Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

 Galdnieku nedēļas rezultāti

Skolotājs Mārtiņš Jurciņš  pasniedza konkursa "KRĒSLS 2017"  godalgu ekscentrisko slīpmašīnu 
uzvarētājam Dāvim Ciršam   14MG16 grupas audzēknim

 

Pārējie konkursa krēsls  dalībnieki saņēma atzinības rakstus.

Savukārt erudīcijas konkursa uzvarētāji parādīja labas galdnieku teorētiskās  zināšanas: 
Jānis Paulis Dzirkalis  9MG16 — 1.vieta

Rūdis Rūdolfs Linmeijers 9MG16 — 2.vieta

Linards Endzeliņš 1MG14 — 3.vieta

Mums ir profesija