Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Jau sešpadsmito reizi Cēsu Profesionālajā vidusskolā skolēnu brīvdienās pulcējās tie, kuri vēlējās pilnveidot savas praktiskās iemaņas  konkursa  “Jaunais Amatnieks 2017-II” piedāvātajās nominācijās. Konkursā piedalījās Liepas pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas,  Valmieras 2.vidusskolas, Priekuļu vidusskolas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas,

Rūjienas vidusskolas un  Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēni.  Paldies šo skolu skolotājiem!

Konkurss tika organizēts četrās  nominācijās: „MĒBEĻU DIZAINA SPECIĀLISTS”,  „NAMDARIS“, „ELEKTROTEHNIĶIS“ un  „MĒBEĻU GALDNIEKS“. Pavisam trīsdesmit deviņi skolēni sacentās par uzvarētāja titulu un veicināšanas balvu.

 Paldies konkursa atbalstītājiem SIA “PAVASARS”, SIA “FARADS” un Cēsu Zinātnes centram „Z(in)oo”!

nominācijā “Mēbeļu galdnieks”

Artūrs Balodis, Priekuļu vidusskola, 8.klase - uzvarētājs

Kalvis Kalcenavs, Rūjienas vidusskola, 8.klase -veicināšanas balva

nominācijā “Namdaris

Edgars Prokofjevs, Cēsu 1.pamatskola, 6.klase – uzvarētājs

Fesenko Pāvels, Valmieras 2. vidusskola, 8.klase - veicināšanas balva

nominācijā “Elektrotehniķis”

Aldis Jānis Pivars, Rūjienas vidusskola, 9.klaseuzvarētājs

Toms Ņizins, Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola,

9.klase - veicināšanas balva

nominācijā “Mēbeļu dizaina speciālists”

Una Salmiņa, Rūjienas vidusskola, 6.klase – uzvarētāja

Renāte Anne Sakse, Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola,

9.klase - veicināšanas balva

Mums ir profesija