Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA102-022478 “Audzēkņu un profesionālās izglītības skolotāju profesionālo prasmju pilnveide Eiropas valstīs” ietvaros 21.martā mūsu skolā viesojās Pērnavas profesionālās izglītības centra partneri. Viesu 1.kursa audzēkņi un darbinieki tika iepazīstināti ar mūsu skolas darbnīcām un uzņēmumu “Kampenuss furniture”, kurā 3 nedēļas praksē bija šīs skolas audzēkņi.

Mums ir profesija