Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

Par spīti nemīlīgajiem laikapstākļiem, arī šoruden mācību  process fizikas stundās tika bagātināts ar ekskursijām uzņēmumos. 27. septembra diena izrādījās saulaina, un 3N16, 6E16 grupu audzēkņi devās apskatīt fizikālos un ekoloģiskos procesus Cēsu kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  3. oktobrī 9MG16 grupa devās uz Cēsu siltumtīkliem, kur iepazinās ar iekārtu darbības mehāniskajiem, elektriskajiem, ekonomiskajiem un vadības procesiem.

Karjeras nedēļas ietvaros Cēsu Profesionālajā vidusskolā viesojās RTU telekomunikāciju fakultātes studentu pašpārvaldes pārstāvji. Viņi iepazīstināja ar telekomunikāciju specialitāti, pastāstīja par telekomunikāciju jomas attīstību Latvijā, specialitātes nozīmīgumu mūsdienu tehnoloģiju attīstībā un profesionālās izaugsmes iespējām. Studenti piedāvāja audzēkņiem ekskursiju RTU telekomunikāciju fakultātē ar praktiskām aktivitātēm laboratorijās.

Namdaru diplomdarbi

 

Šī gada skolu absolvējušo namdaru d/d priecē ar trim objektiem Cēsīs un Limbažos. Vai pašu, vai citu iemeslu dēļ divu apjomīgāko darbu pabeigšana ieilga līdz jūlija beigām, bet, spītējot lietum, vēlām vakara stundām un darbojoties komandā, kā arī iesaistoties pasūtītājiem, objekti tika nodoti tādā stadijā, kādā apmierina visas ieinteresētās puses.

 

No 14.-18.augustam Cēsu Profesionālajā vidusskolā skanēja čalas, jo noritēja 6-9 gadīgo bērnu dienas nometne “Zaļo pēdu akadēmija 2”, kuru organizēja biedrība “YOUTH FOR CITY-CITY  FOR YOUTH”.

Nometnes dalībnieki iepazinās ar skolā apgūstamajām profesijām. Pārrunāja kā elektrība nokļūst mājās un ko vēl veic elektrotehniķi . Kādi darbi jāmāk namdarim un kā mēbeļu galdnieks no dēļa tiek līdz gatavam izstrādājumam. Redzēja kā “gudrās” mašīnas veic uzdoto darbu pašas.

Apsveicam audzēkņus Dāvi Ciršu, pedagogs Martins Jurcins un Artūru Pavloviču, pedagogs Andrejs Kokle ar sekmīgu dalību konkursā "KRĒSLS 2017". Dāvim 3. vieta nominācijā MĒBEĻU GALDNIEKS, Artūram 3. vieta nominācijā BRĪVĀ NOMINĀCIJA. Paldies audzēkņiem, pedagogiem par ieguldīto darbu un parādīto profesionalitāti. Paldies skolas pedagogam Andim Jēgeram par dalību konkursa vērtēšanā.

Mums ir profesija