Cēsu Profesionālā vidusskola » (+371) 64122971 (+371) 29415137

SKOLOTĀJS

Māc. priekšmets

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Kab.

1.      Alksne Ināra

namdaru prof..priekšm.

 

15.10-15.29

 

 

 

pēc stundu saraksta

2.      Briška Aivars

elektr. prof. priekšm.

 

 

15.10-16.15

15.10-16.15

 

elektriķu darbnīcas

3.      Eglīte Ieva

vēsture

 

 

 

15.10-15.57

 

pēc stundu saraksta

4.      Elbrets Kaspars

galdnieku prof.priekšm.

 

 

 

15.10-15.48

 

356.

5.      Gailis Gatis

galdnieku prof.priekšm.

 

15.10-15.48

 

 

 

356.

6.      Jēgere Guntra

latv.val., literat.,saskarsme

15.10-16.20

15.10-16.17

 

 

 

357.

7.      Jēgers Andis

prakt. mācības galdn.

 

 

 

15.10-16.03

 

darbnīcas

8.      Jirgensone Ināra

materiālmācība

 

 

15.10-15.59

 

 

pēc stundu saraksta

9.      Jurciņš Mārtiņš

prakt. māc. namd.,galdn

 

15.10-16.45

 

15.10-16.50

 

darbnīcas

10.  Koka Lida

informātika

15.10-15.50

 

 

 

 

469.

11.  Kokle Andrejs

prakt. māc. namd.,galdn.

15.10-16.10

15.10-16.10

 

15.10-16.10

 

darbnīcas

12.  Rakecka Amanda

angļu valoda

15.10-16.44

 

 

 

 

351.

13.  Medne Zinta

matemātika

15.10-16.15

15.10-16.16

 

 

 

358.

14.  Ozola Inga

ekonomika

15.10-16.03

 

 

 

 

pēc stundu saraksta

15.  Puriņa Klinta

Sports, darba aizs.(med.)

 

15.10-16.10

15.10-15.48

 

 

zāle

16.  Rasa Emma

zīm..,kompoz.,stilu māc.

 

11.30-12.00

 

11.40-12.06

 

356.

17.  Sņegoviča Modrīte

krievu valoda

 

 

 

15.10-15.38

 

351.

18.  Spruģevics Artis

prakt. mācības elektr.

 

 

 

15.10-16.37

 

elektriķu darbnīcas

19.  Spuris Armands

Profes.priekšm. galdn.

 

15.10-16.20

15.10-16.17

 

 

darbnīcas

20.  Šķēle Lauris

CAD,namd.prof.pr.,d.aizs.

15.10-16.25

 

15.10-16.27

 

 

246.

21.  Tijāre Mārīte

ķīmija

 

 

15.10-15.32

 

 

483.

22.  Turciņa Dace

stilu māc., rasēšana

 

15.10-16.10

15.10-15.44

 

 

352.

23.  Ungura Sandra

būvn.un tāmes, darba org.

15.10-15.19

 

 

 

 

354.

24.  Vinogradovs Vladimirs

prakt.māc.elektr.,  metālapstr.pamati

 

15.10-15.35

 

 

 

1.stāva darbnīcas

25.  Vītola Mārīte

matemāt., fizika, elektr. prof. priekšm.

 

15.10-17.00

 

 

12.00-12.31

483.

26.  Vītols Ainārs

elektrotehnika

 

 

12.30-12.46

 

 

pēc stundu saraksta

27.  Žīgure Sarmīte

likumdošanas pamati

 

 

15.10-15.31

 

 

363.

 

Mums ir profesija